head

Umelé oplodnenie a jeho nástrahy - Môže spôsobovať vysoký krvný tlak?

Umelé oplodnenie môže mať neskorší vplyv na zdravie dieťaťa
Umelé oplodnenie môže mať neskorší vplyv na zdravie dieťaťa
Suren Báhidszká Suren Báhidszká
žurnalistka, poradkyňa zdravia
Téma: Dieťa

Deti, ktoré prišli na svet po umelom oplodnení, majú o niečo vyšší krvný tlak, ako je bežný priemer - tvrdí štúdia Univerzitnej nemocnice v Berne.

Prvé dieťa zo skúmavky - Louise Brown - sa narodil v roku 1978. Umelé oplodnenie počnúc týmto úspechom otvorilo cestu možnostiam založenia rodiny pre mnohé bezdetné páry. Výskumy na zvieratách a vyšetrenia na ľuďoch však poukazujú na to, že tento spôsob počatia môže mať vplyv na ďalšie zdravie dieťaťa. Veda však disponuje iba minimálnymi informáciami o dlhodobom vytváraní rizikových faktorov.

Narastá riziko vzniku infarktu myokardu a ochorení srdca

Podľa výsledkov výskumu je riziko vzniku vysokého krvného tlaku u detí, ktoré prišli na svet po umelom oplodnení (IVF), v období puberty vyššie.
Emrush Rexhaj spolu s vedeckými kolegami vyšetrili 54 zdravých, v priemere 16 - ročných mladých ľudí, ktorí boli počatí umelým oplodnením. Pre porovnanie vytvorili aj tzv. kontrolnú skupinu, do ktorej zaradili 43 rovesníkov, počatých prirodzenou cestou.

Podľa správy, publikovanej v odbornom časopise Journal of the American College of Cardiology, bol priemerny krvný tlak v skupine IVF vyšší, ako v kontrolnej skupine: 119/71 mmHg oproti 115/69 mmHg. Rozdiel sa zdá byť síce malý, avšak aj malá odchýlka môže mať účinok na riziko vzniku infarktu myokardu a ochorení srdca.

Spomedzi členov skupiny IVF malo 8 účastníkov vysoký krvný tlak (130/80 mmHg), v kontrolovanej skupine sa vyskytol vysoký krvný tlak len u jedného respondenta.

Spozorovali príznaky predčasného starnutia ciev.

Pred niekoľkými rokmi vedci skúmali tú istú skupinu detí (vtedy vo veku okolo 11 rokov), a výsledky porovnali s výsledkami vtedajších rovesníkov, ktorí boli počatí prirodzenou cestou. Znaky predčasného starnutia bolo možné spozorovať už vtedy u detí skupiny IVF, i napriek tomu, že rozdiely v krvnom tlaku ešte neboli znateľné - vyzdvihol Emrush Rexhaj.

Nakoľko však tento výskum prebiehal za účasti relatívne nízkeho počtu účastníkov, navyše všetky deti skupiny IVF boli počaté pomocou toho istého strediska, výsledky výskumu je potrebné brať s rezervou - zdôraznil odborný časopis.

Súvisiace články

oblak štítkov

Komunita

NOVINKY Z BLOGU

phone

Tipy pre zdravie priamo do Vášho e-mailu: pre uvedomelejší a zdravší životný štýl sa prihláste na odber noviniek z blogu