Naši odborníci: Dr. Zoltán Szabó
Zubný lekár

Dr. Zoltán Szabó

Diplom som získal v roku 1992 na Stomatologickej fakulte Semmelweisovej univerzity. V rokoch 1997 až 2005 som získal atestáciu z odboru dentálnych ochorení a chorôb ústnej dutín, z ortodoncie, konzervačnej dentálnej medicíny a zubnej protetiky. V rokoch 1993-1996 som pracoval v Detskej nemocnici Pála Heima na Oddelení ortodoncie a čeľustnej ortopédie, potom v rokoch 1997-2007 na Klinike detskej stomatológie a ortodoncie SOTE (Semmelweisova lekárska univerzita). Od roku 2007 prijímam svojich pacientov vo svojej súkromnej ordinácii v stredisku Apollonia Dental Center.   Mojou špecialitou je ortodoncia, nasadzovanie implantátov, náhrada kostí a vykonávanie zákrokov sínusového liftingu, a operácie ústnej chirurgie pri narkóze. Považujem za obzvlášť dôležité rakovinový skríning ústnej dutiny, v mojej ordinácii ako jediný používam špeciálny diagnostický prístroj Velscope. Priebežne sa zúčastňujem podujatí ďalšieho odborného vzdelávania , aby som si osvojil najnovšie operačné techniky, respektíve aby som si rozšíril svoje vedomosti v oblasti detskej stomatológie.

Ďalšie odborné vzdelávanie:

2009. Nadácia Modern Medicina: Význam atioxidantov

2009. L&L Dental Central Kft.: II. Sympózium Magyar Bone Management Budapest

2010. SZTE FOK (Stomatologická fakulta Univerzity Szeged): Ochorenia oblasti hlavy a krku spôsobené fajčením

2010. SZTE FOK: Etiológia a liečenie ochorení parodontu

2010. SZTE FOK: Vedecká postgraduáln konferencia a aktualizácia implantológie

2010. Nobel Active Course

2011. Geistlich Biomaterials: Ošetrovanie viacnásobnej recesie ďasna plastickou chirurgiou v parodontálnej terapii používaním látky Geistlich Mucograft 

2011. Druhé Medzinárodné sympózium chirurgie tváre, čeľuste a ústnej dutiny v meste Szeged, Implantátno-protetický workshop 

2011. SZTE FOK: Moderné postupy v implantológii (SOTE)

2011. SE (Semmelweisova univerzita) Parodontologická klinika: Rekonštrukčné parodontálne operačné techniky

2011. SE Parodontologická klinika: Rekonštrukčné parodontálne operačné techniky v praxi

2011. OnyxCeph 3TM, Cephalometric Imaging, Orthodontic Treatment, Planning Software

2012. Semmelweisova univerzita Klinika detskej stomatológie a ortodoncie:

Plánovanie bioprogresívnej liečby v hraničných prípadoch,

Ohýbanie a aktivizácia oblúka Utility

Electrodontram

Funkčná výchova – každodenné nácviky

2012. New York Dental: Damon System

2012. Nobel Biocare Sympózium

2014. SOTE: Ortodoncia, detská stomatológii

2015. Smart Guide - Orientácia v implantológii

2015. 3M Unitek – Účinná liečba v dospelosti - Class II korektory a samoligírovacie prístroje – ideálna kombinácia a klinické liečenie komplexných asymetrií 

2016. Alpha Implant: Manažment mäkkých tkanív II. 

2016. PRF Course

2017. Happy Smile – Digital word of mouth and ethical sales techniques of dentistry

Diskusné príspevky

Najnovšie články

K inej téme

Komunita

NOVINKY Z BLOGU

phone

Tipy pre zdravie priamo do Vášho e-mailu: pre uvedomelejší a zdravší životný štýl sa prihláste na odber noviniek z blogu