Naši odborníci

Dr Dorota Szabóová - Zubná lekárka
Dr Dorota Szabóová

Diplom som získal v roku 2011 na Stomatologickej fakulte Semmelweisovej univerzity. Od roku 2011 pracujem v stredisku Apollonia Dental Center, mojou špecializáciou je všeobecná stomatologická starostlivosť,   vyberateľné a fixné náhrady, paradentológia, ako aj estetická stomatológia. Považujem za obzvlášť dôležitý  rakovinový skríning ústnej dutiny, nakoľko pomocou tohto vyšetrenia sa malígne perorálne nádory dajú rozoznať už v počiatočnom štádiu. Pritom venujem potrebnú pozornosť tomu, aby som svojich pacientov oboznámila s dôležitosťou ústnej hygieny, aby som ich naučila správnemu postupu pri umývaní zubov, veď v tom ani mnohí dospelí nemajú jasno. Priebežne sa zúčastňujem podujatí pre ďalšie odborné vzdelávanie, pravidelne študujem zahraničné vedecké publikácie, pričom svoje záujmy som rozšírila aj smerom k estetike tváre. Som členom Maďarskej lekárskej komory.

Dr. Attila Olajos - Internista, gastroenterológ, všeobecný lekár
Dr. Attila Olajos

O dietetiku a vedu o výžive som sa zaujímal už od detstva. Významnú úlohu v tom zohrala aj skutočnosť, že moji rodičia boli lekári: matka pracovala ako detská lekárka - internistka, otec bol gynekológom - pôrodníkom a onkológ zameraný na výskum rakoviny. Svoje vedomosti využívam denne, neustále sledujem pozorne aktuálne výskumy, odbornú literatúru, popri tom sa pravidelne zúčastňujem vedeckých konferencií, aby som vedel podať najčerstvejšie informácie tým, ktorí na na mňa obrátia s problémom. Som presvedčený, že správna výživa, šport, výdatný a kľudný spánok a duševná rovnováha spolu prispievajú k udržaniu optimálneho zdravia.

Myslím si, že lekári budúcnosti nebudú predpisovať lieky, ale nasmerujú pacientovu pozornosť smerom k diéte a pravidelnému pohybu. Pokiaľ  lekári nebudú odborníkmi na výživu, tak odborníci na výživu sa stanú novými lekármi. Je to obrovská výzva, ale myslím si, že všeobecní lekári v spolupráci s odborníkmi na výživu budú vedieť v budúcnosti ukázať ten správny smer pacientom.  
Dr. Zoltán Hegedűs - Pôrodník - gynekológ
Dr. Zoltán Hegedűs

Volám sa Dr, Zoltán Hegedűs. Stredoškolské štúdium som ukončil maturitnou skúškou na Gymnáziu v Komárne. V roku 1997 som získal diplom na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojom obore pracujem na Gynekologicko - pôrodníckom oddelení v Nemocnici v Komárne a popri tom pracujem aj vo svojej súkromnej ambulancii . V oblasti gynekológie som získal už dve atestácie.

Pokladám za veľmi dôležité, aby boli ženy informované o zdravotných problémoch, ktoré sa týkajú hlavne ich. V mojich článkoch sa im práve preto pokúšam v tomto smere pomáhať.

Dr. Zoltán Szabó - Zubný lekár
Dr. Zoltán Szabó

Diplom som získal v roku 1992 na Stomatologickej fakulte Semmelweisovej univerzity. V rokoch 1997 až 2005 som získal atestáciu z odboru dentálnych ochorení a chorôb ústnej dutín, z ortodoncie, konzervačnej dentálnej medicíny a zubnej protetiky. V rokoch 1993-1996 som pracoval v Detskej nemocnici Pála Heima na Oddelení ortodoncie a čeľustnej ortopédie, potom v rokoch 1997-2007 na Klinike detskej stomatológie a ortodoncie SOTE (Semmelweisova lekárska univerzita). Od roku 2007 prijímam svojich pacientov vo svojej súkromnej ordinácii v stredisku Apollonia Dental Center.   Mojou špecialitou je ortodoncia, nasadzovanie implantátov, náhrada kostí a vykonávanie zákrokov sínusového liftingu, a operácie ústnej chirurgie pri narkóze. Považujem za obzvlášť dôležité rakovinový skríning ústnej dutiny, v mojej ordinácii ako jediný používam špeciálny diagnostický prístroj Velscope. Priebežne sa zúčastňujem podujatí ďalšieho odborného vzdelávania , aby som si osvojil najnovšie operačné techniky, respektíve aby som si rozšíril svoje vedomosti v oblasti detskej stomatológie.

Ďalšie odborné vzdelávanie:

2009. Nadácia Modern Medicina: Význam atioxidantov

2009. L&L Dental Central Kft.: II. Sympózium Magyar Bone Management Budapest

2010. SZTE FOK (Stomatologická fakulta Univerzity Szeged): Ochorenia oblasti hlavy a krku spôsobené fajčením

2010. SZTE FOK: Etiológia a liečenie ochorení parodontu

2010. SZTE FOK: Vedecká postgraduáln konferencia a aktualizácia implantológie

2010. Nobel Active Course

2011. Geistlich Biomaterials: Ošetrovanie viacnásobnej recesie ďasna plastickou chirurgiou v parodontálnej terapii používaním látky Geistlich Mucograft 

2011. Druhé Medzinárodné sympózium chirurgie tváre, čeľuste a ústnej dutiny v meste Szeged, Implantátno-protetický workshop 

2011. SZTE FOK: Moderné postupy v implantológii (SOTE)

2011. SE (Semmelweisova univerzita) Parodontologická klinika: Rekonštrukčné parodontálne operačné techniky

2011. SE Parodontologická klinika: Rekonštrukčné parodontálne operačné techniky v praxi

2011. OnyxCeph 3TM, Cephalometric Imaging, Orthodontic Treatment, Planning Software

2012. Semmelweisova univerzita Klinika detskej stomatológie a ortodoncie:

Plánovanie bioprogresívnej liečby v hraničných prípadoch,

Ohýbanie a aktivizácia oblúka Utility

Electrodontram

Funkčná výchova – každodenné nácviky

2012. New York Dental: Damon System

2012. Nobel Biocare Sympózium

2014. SOTE: Ortodoncia, detská stomatológii

2015. Smart Guide - Orientácia v implantológii

2015. 3M Unitek – Účinná liečba v dospelosti - Class II korektory a samoligírovacie prístroje – ideálna kombinácia a klinické liečenie komplexných asymetrií 

2016. Alpha Implant: Manažment mäkkých tkanív II. 

2016. PRF Course

2017. Happy Smile – Digital word of mouth and ethical sales techniques of dentistry

Eva MacPherson - Prírodný liečiteľ a výživový poradca
Eva MacPherson

Som Eva MacPherson, terapeutka v oblasti zdravia a výživy, ekonómka, žena, manželka a matka. Licenciu prírodnej liečiteľky so skúškou v odbore fytoterapeut som získala na ETI v roku 2006 v Budapešti. Počas obdobia svojich vysokoškolských štúdií som sa zaoberala aj vedou v oblasti výživy a biochémiou. V uplynulých rokoch som sa zasa vzdelávala v oblasti dietetiky, resp. aromaterapie v Panarom Aromaterapeutickom Inštitúte. Od svojich siedmich rokov pravidelne športujem, svojím vyrovnaným životným štýlom som vzorom pre svojich pacientov. Ako fytoterapeutická odborníčka spoločnosti Natural Swiss Vám ponúkam v produktoch Natural Swiss vynikajúcu kvalitu výrobkov z liečivých bylín bez kompromisov.

Magdaléna Koprivaneczová - Dietetik, diplomovaný špecialista pre náuku o výžive
Magdaléna Koprivaneczová

„Rady pre správne stravovanie sú často nejasné, ťažko sledovateľné. Dodržiavať ich je ešte ťažšie. Jednoduchých a dobre sledovateľných rád je veľmi málo, v neposlednom rade preto, lebo každý človek má svoj individuálny metabolizmus, telesné rozmery a históriu chorôb, ktorú je tiež treba brať do úvahy. Tie rady sú skôr takým trochu nadsadeným, všeobecným ukazovateľom smeru, ktorým by sme sa mali uberať. Okrem toho málokto má dostatok času nato, aby si podrobne premyslel svoj jedálniček. Jedenie je komplikovaná veda.“          

Som presvedčená, že predchádzanie chorobám je mimoriadne dôležité v našom živote. Uvedomenie si zdravia je proces, ktorý trvá po celý život. Nikdy nie je neskoro začať so zmenou! Odborné rady Vám môžem poskytnúť v týchto oblastiach:     

- zdravá výživa
- ovládanie tela a zmena životného štýlu
- rady pre stravovanie v prípade už prejavených chorôb (vysoký krvný tlak, cukrovka, vysoká hladina tukov v krvi, atd.)

Ak by ste sa chceli o týchto témach dozvedieť viac, môžem Vám poradiť ako to v praxi realizovať. Študovala som na Univerzite v Pécsi (Päťkostolie). V roku 1993 som získala vysokoškolský diplom, a v roku 2013 univerzitnú kvalifikáciu. V súčasnosti som vedúcou dietetičkou Ústrednej dietetickej služby Univerzity v Pécsi.  Som členom mnohých odborných organizácií, aby som svoje odborné poznatky mohla ďalej rozvíjať.

MUDr. Csaba Podlupszki - gastroenterológ
MUDr. Csaba Podlupszki Narodil som sa 7.12.1971 v Štúrove. Základnú školu som ukončil v Štúrove, stredoškolské štúdiá som absolvoval v Bratislave na gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským na Dunajskej ulici. V roku 1991 som sa stal poslucháčom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde som v roku 1997 úspešne spromoval. V rokoch 1997 – 2003 som pracoval v komárňanskej nemocnici na internom oddelení, popri tom som v roku 2000 úspešne zložil I.kvalifikačnú atestáciu v odbore interná medicína. Od roku 2003 pôsobím ako odborný lekár v gastroenterologickej ambulancii, po úspešnom absolvovaní II.kvalifikačnej atestácie v odbore gastroenterológia v roku 2004 ako samostatný gastroenterológ. V rokoch 2006 – 2009 som týždenne raz pôsobil ako gastroenterológ v nemocnici v maďarskom Ostrihome. 
Suren Báhidszká - žurnalistka, poradkyňa zdravia
Suren Báhidszká

Volám sa Suren Báhidszká. Po získaní vzdelania v obore zdravotníctvo som zúročila svoje vedomosti vo viacerých oblastiach, okrem iného som prijala úlohu v oblasti prevencie a diagnostiky pľúcnych ochorení.Mám skúsenosti v internej medicíne, respektíve v anatómii, a svoje štúdiá som rozšírila aj o oblasť dermatológie. Ako novinárka pravidelne publikujem články o zdravom životnom štýle, neustále sledujem vedecké publikácie, ktoré sa týkajú témy, aby som rozšírila svoje vedomosti. V súčasnosti študujem na Univerzite Eötvösa Loránda, kde som študovala aj psychológiu rozvoja osobnosti  a psychológiu.

 

 

 

 

Viktória Doborová - Dietetik, diplomovaný špecialista pre náuku o výžive
Viktória Doborová

„Každým sústom podporuješ, alebo prekonávaš jednu chorobu“  

Naše telo je jemný mechanizmus, a musíme ho zásobovať vhodnou pohonnou látkou, aby nám mohlo po desaťročia slúžiť. Keby ste mali  pocit, že by ste mali urobiť nejaký krok smerom k zdravému a dlhotrvajúcemu životu, potom Vám môžem pomôcť v súvislosti s týmito témami:      

●         - Predchádzanie, liečenie srdcovocievnych ochorení, vhodné diéty 

●         - Poradenstvo, odpovede na otázky súvisiace s cukrovkou, diétami a stravovaním

●         - Odtučňovacia kúra

Možno, že s mojim dvojročným diplomom dietetika patrím ešte k mladším medzi kolegami, avšak za ten čas som získala veľmi cenné skúsenosti v oblasti „civilizačných“ chorôb (napr. cukrovka), ktoré si vyžadujú špeciálne diéty. Vďaka mojim predchádzajúcim pracovným skúsenostiam som úzko spolupracovala s obvodnými lekármi, kde vidiac bezprostredný každodenný život, som si ešte viac uvedomovala, koľkým problémom by sa dalo predísť správnym stravovaním. Dúfam, že budeme môcť spoločne vykročiť po chodníčku za zdravím!        

’Dr Barbora Márkusová - Som liečiteľka, psychoterapeutka, inštruktorka
’Dr Barbora Márkusová

Venujem sa výskumu patogénov, mapovaniu biochemických systémov organizmu, prírodným liečebným metódam. Vo svojej ambulancii skúmam aj ochorenia a patogény pokožky hlavy a tváre, a prírodnými liečebnými metódami ich liečim do úplného vyliečenia. V posledných rokoch som sa zahĺbila do výskumu  ochorení spôsobených  ženským hormonálnym systémom a s poľutovaním badám množstvo žien, ktoré v liečbe hľadajú trvalé riešenia. V mnohým prípadoch som vhodnú liečbu naozaj našla, preto môžem tieto skúsenosti s radosťou poskytnúť tehotným ženám a ženám v  menopauze. Vzťah medzi emóciami a vznikom ochorení skúmam dnes už tridsať rokov, a tiež pomáham svojim pacientom v patových situáciách. Mojím najväčším učiteľom je môj vlastný život. Neustále sa snažím na telesnej aj duševnej úrovni byť  príkladom pre svojich pacientov a učencov. Už roky prednášam na svojich vlastných kurzoch, na základe poverenia firiem, živnostníkov a škôl robím školenia a kurzy. Od tohto roka vyučujem alternatívnu medicínu a liečebné metódy na Univerzite Savaria v Sombathelyi, vysunutom pracovisku Univerzity Lóránda Eötvösa.

Moje certifikáty a získané vzdelanie za posledných 25 rokov:

Hu-Man Medica Honoris Causa doktorát
Prananadi I.-II.
Schlüsslerove soli v praxi
Selfness sprievodca životom
Osviežujúca masáž a masáž chodidiel
Kosmo - genetická a thajská masáž
Nekonvenčné terapie
Metafyzická – a psychoterapeutka

Diskusné príspevky

Najnovšie články

K inej téme

Komunita

NOVINKY Z BLOGU

phone

Tipy pre zdravie priamo do Vášho e-mailu: pre uvedomelejší a zdravší životný štýl sa prihláste na odber noviniek z blogu