head

Diabetes 2. typu: príznaky sa prejavia veľmi skoro, len ich treba rozpoznať

Diabetes 2. typu sa prejavuje až v staršom veku.
Diabetes 2. typu sa prejavuje až v staršom veku.
Suren Báhidszká Suren Báhidszká
žurnalistka, poradkyňa zdravia
Téma: Zdravie

Varovné príznaky, upozorňujúce na prípadný vznik ochorenia sa môžu prejaviť už dve desaťročia pred samotným určením diagnózy diabetes 2. typu - zistili japonskí vedci, ktorí svoju štúdiu publikovali v odbornom časopise Journal of Endocrine Society. Informovala o tom BBC News.  

Podľa štúdie zvýšenú hladinu krvného cukru a inzulínovú rezistenciu spozorovali vedci už roky pred vznikom samotného ochorenia diabetes 2. typu (všeobecne nazývanou cukrovkou), a domnievajú sa, že zasiahnuť proti vzniku ochorenia je potrebné už v mladom veku.

Diabetes - cukrovka je v podstate poruch vstrebávania glukózy, ktorú spôsobuje nedostatok hormónu inzulín, alebo odolnosť voči inzulínu, tzv. inzulínová rezistencia.

Japonskí vedci v rokoch 2005 až 2016 vykonávali výskumy, v rámci ktorých registrovali a zaznamenávali index telesnej hmotnosti (BMI), hladinu krvného cukru nalačno a inzulínovú rezistenciu, u 27 tisícoch nediabetikov, vo veku medzi 30 - 50 rokov, v prevažnej väčšine sa jednalo o mužov.

 

Vysoký index BMI, typický pre nadváhu, je dobre známym rizikovým faktorom v prípade cukrovky - diabetes 2.typu.
Vedci sledovali účastníkov výskumu alebo do roku 2016, alebo do tej doby, kým sa u nich neprejavilo ochorenie diabetes 2. typu. Počas sledovaného obdobia sa ochorenie prejavilo u 1067 účastníkov.

Varovné príznaky daného stavu sa môžu prejaviť hoci aj 20 rokov pred samotným určením diagnózy diabetes 2. typu

Podľa vedcov bola vysoká hladina krvného cukru a inzulínová rezistencia pozorovateľná u pacientov už aj desať rokov pred určením diagnózy, a aj index telesnej hmotnosti bol u nich vyšší, ako bežný priemer.

Podobné príznaky, avšak nižšej intenzity, spozorovali u iných účastníkov viac ako desať rokov pred prediabetickým stavom, resp. stavom pred vznikom diabetes - cukrovky.

Vzhľadom na to, že väčšina diabetikov najprv prejde tzv. prediabetickým stavom - stavom pred vznikom diabetes - cukrovky, vedci sumarizovali svoje výsledky nasledovne: Varovné príznaky daného stavu sa môžu prejaviť hoci aj 20 rokov pred samotným určením diagnózy diabetes 2. typu.   

Dr. Hiroyuki Sagesaka, lekár nemocnice Aizava v Macumoto, zároveň vedúci výskumu uviedol: “nakoľko sa pokusy o predchádzanie vzniku diabetes - cukrovky zdali byť menej úspešné počas dlhého obdobia sledovania, je možné, že je potrebné zasiahnuť omnoho skôr - liekmi, alebo hoci aj zmenou životného štýlu - z dôvodu predchádzania diabetes - cukrovky.”

Zdroj:
https://www.bbc.com/news/health-45747042

Súvisiace články

oblak štítkov

Komunita

NOVINKY Z BLOGU

phone

Tipy pre zdravie priamo do Vášho e-mailu: pre uvedomelejší a zdravší životný štýl sa prihláste na odber noviniek z blogu