head

Tienistá stránka aróm

Tienistá stránka aróm
Eva MacPherson Eva MacPherson
Prírodný liečiteľ a výživový poradca
Téma: Zdravá strava pre črevo

Spoznajte tienistú stránku aróm!

Posledný riadok na etiketách podrobného rozpisu zloženia potravín sa vzťahuje na arómy, ktorých úlohou je nahradzovať chute. Situácia je ešte horšia, keď sa arómy používajú na zmenu pôvodnej chute, napríklad vyrobia čokoládu, v ktorej kakao nikdy nebolo. V tomto prípade sa jedná o oklamanie zmyslov zákazníka a okrem toho tieto chemické látky poškodzujú aj náš zdravotný stav. 

Viete aký je rozdiel medzi prírodnými arómami, arómami identickými s prírodnými a syntetickými arómami?

Vanilka sa nachádza v každej domácnosti, preto ako príklad uvediem rôzne varianty vanilky. Ak arómu získavajú priamo z vanilkových strukov – a len z nich – tak sa na etikete nachádza označenie prírodná aróma.  Keď je síce vyrobená z nejakej prírodnej látky, alebo z ich zmesí, v prípade falošnej vanilky najčastejšie kurkuma, na etikete sa nachádza označenie prírodne identická aróma. Vývoj chémie umožňuje určiť štruktúru a tým aj umelé kopírovanie molekuly aróm. Takýmto spôsobom vyrobená vanilka bude mať na etikete označenie syntetická aróma. Pritom máme možnosť vybrať si používanie prírodnej vanilky.  

Teraz prosím, čítajte veľmi pozorne, pomenovania totiž môžu byť veľmi zavádzajúce!

Situácia je taká, že ani označenie prírodné nemusí znamenať, že je naozaj prírodné. Arómu, ktorú výrobcovia nazývajú prírodnou, získajú z rastlinných alebo zo živočíšnych surovín extrakciou rozpúšťadlom alebo mikrobiologickou cestou. Arómy identické s prírodnými získajú chemickou syntézou: sú to také zlúčeniny, ktoré sú chemicky identické s prirodzenými arómami, ktoré chcú napodobniť. Ešte horšie sú umelé arómy, tie sa totiž od príchutí líšia aj z chemického hľadiska, ktoré produkt v prirodzenej forme pôvodne obsahuje.

Majte však na pamäti, že ani to nie je vždy zdravé, čo je úplne prirodzené. Stačí pomyslieť na muchotrávku. Samozrejme, muchotrávku nekonzumujeme, ale určite ani na to nemyslíme, že aj veľa našich obľúbených jedál obsahuje prírodné toxíny. Takou aromatickou látkou je napríklad kumarín (C9H6O2) nachádzajúci sa v mnohých rastlinách, medzi inými v maline a v škorici, ktorý vo veľkej dávke ťažko poškodzuje pečeň.  Čím je produkt horšej kvality, o to viac umelých aróm obsahuje preto, aby bol chutnejší, voňavejší, t. j. žiaduci a potom sa ľahšie predáva. Práve preto, keď máme možnosť, vyhýbajme sa potravinám, ktoré obsahujú viac druhov umelých aromatických látok. Majte na zreteli, že keď svoj organizmus dlhodobo vystavujete  chemickým a toxickým látkam, tie sa v organizme nahromadia, čo potom vedie neraz k vzniku vážnych ochorení - preto je dôležité zbaviť sa týchto toxínov napríklad absolvovaním detoxikácie.

A ešte jedna dobrá rada: uprednostnime pestrú stravu!

V nasledujúcich dňoch sa môžete dozvedieť viac o potravinárskych farbivách a tiež o tom, aké je dôležité, aby jahodový nápoj bol červenej farby.

Súvisiace články

Komunita

NOVINKY Z BLOGU

phone

Tipy pre zdravie priamo do Vášho e-mailu: pre uvedomelejší a zdravší životný štýl sa prihláste na odber noviniek z blogu