head

Odhalenie rakoviny testom na výdych | Rakovina sa dá rozpoznať z dychu

Rakovina sa dá odhaliť aj z dychu
Suren Báhidszká Suren Báhidszká
žurnalistka, poradkyňa zdravia
Téma: Zaujímavosti

Podľa vedcov výskumného ústavu Lodnon Imperial College bude odhalenie rakoviny jednoduchšie testom na výdych, ktorý vyvinuli, resp. táto metóda je schopná úspešne potvrdiť rakovinu hltanu a žalúdka.

Odhalenie rakoviny je možné mnohými diagnostickými vyšetreniami, ktorých rad sa teraz rozšíril o test výdychu, vyvinutý britskými vedcami.

Presne rozpozná rakovinu

Test na výdych bol schopný s 85% úspešnosťou rozpoznať rakovinu a rozoznať nezhubné ochorenie, za účasti 335 osôb v rámci klinických testov - oznámili vedci v štúdii publikovanej vo vedeckom časopise amerického spolu lekárov JAMA Oncology. Odborníci veria, že nový test pomôže pri rozhodovaní lekárov, či je nutné ďalšie vyšetrenie u pacientov, alebo nie.
“Náš test na výdych, vyvinutý na odhalenie rakoviny hltanu a žalúdka, vieme podložiť väčšou skupinou pacientov. Rakovinu hltanu a žalúdka diagnostikujú až v neskoršom štádiu, kedy už liečba prakticky nie je možná. Je potrebné rozpoznať ochorenie vtedy, kedy ešte príznaky nie sú jednoznačné a
sú podobné príznakom nezhubného ochorenia” - citovali na internetovej stránke ústavu profesora George Hannu, vedúceho autora štúdie.
Dodali, že skoré rozpoznanie rakoviny zabezpečuje viac možností liečby pre pacientov a zachráni viac životov.

Skoré rozpoznanie je dôležité

Spomedzi úmrtí na následky nádorových ochorení je rakovina hltanu a žalúdka globálne zodpovedná za 15% úmrtí. Väčšinou je ochorenie diagnostikované v pokročilom štádiu, nakoľko príznaky sa prejavujú vtedy, keď sa už ochorenie naplno rozvinulo. Gastroenterológ diagnostikuje ochorenie pomocou endoskopického vyšetrenia, čo je ale nákladný úkon.
Test výdychu skúma chemické zloženie vydýchnutého vzduchu, čo je v prípade rakoviny hltanu a žalúdka ojedinelé.
Nádory produkujú charakteristickú vôňu prchavých organických zlúčenín (VOC) obsahujúcich uhlík, ktoré sa nachádzajú v každom živom materiály, a toto pomáha lekárom vnímať skoré príznaky ochorenia. Vedci boli schopní identifikovať a vyčísliť zloženie VOC vo vzorke vydýchnutého vzduchu použitím hmotnostného spektrometra.

Spomedzi 335 pacientov, u ktorých bol test aplikovaný, bola rakovina hltanu a žalúdka diagnostikovaná u 163 pacientov, a v prípade 172 pacientov bolo zistené, že trpia nezhubným ochorením, alebo majú chorý žalúdok.
Skupina vedcov mieni upraviť test ďalším výskumom, a testovať ho na väčšej klinike, zároveň bude skúmať aj to, či je táto diagnostická pomôcka vhodná aj na rozpoznanie rakoviny pankreasu.

Súvisiace články

oblak štítkov

Komunita

NOVINKY Z BLOGU

phone

Tipy pre zdravie priamo do Vášho e-mailu: pre uvedomelejší a zdravší životný štýl sa prihláste na odber noviniek z blogu