head

Aká je súvislosť medzi stavom črevnej flóry a kvalitou spánku?

Aká je súvislosť medzi črevnou flórou a kvalitou spánku?
Suren Báhidszká Suren Báhidszká
žurnalistka, poradkyňa zdravia
Téma: Probiotika

Aká je súvislosť medzi kvalitou spánku a v ľudskom tele žijúcimi mikroorganizmami? Na túto otázku hľadali odpovede vedci, ktorí skúmali spojitosť medzi spacími návykmi, črevnou flórou a kognitívnou flexibilitou.

Vedci z Univerzity Kent State v Ohiu vykázali, že zlá kvalita spánku je spojená s nízkym pomerom baktérií Verrucomicrobia a Lentisphaerae. Výskumu sa zúčastnilo 37 starších, v priemere 65 ročných osôb, ktorí pre účely výskumu poskytli vzorku stolice a údaje týkajúce sa kvality spánku.

Podľa štúdie, uverejnenej v odbornom časopise Sleep Medicine, nízky počet baktérií Verrucomicrobia a Lentisphaerae vyvoláva nielen zlý spánok, ale nepriamym spôsobom zvyšuje problémy látkovej výmeny a riziko výskytu obezity. Nekvalitný spánok zároveň stupňuje úpadok kognitívnej flexibility (vlastnosť rýchle a správne sa prispôsobovať meniacim sa okolnostiam).

Mozog a črevná flóra spolu komunikujú

Vzájomné obojstranné pôsobenie medzi mozgom a črevami - os črevo-mozog - sa dostáva čoraz viac do pozornosti vedcov. Ukázalo sa, že čiastočné odopieranie spánku zmení črevnú flóru, ale aj práca na zmeny a pásmová choroba (jet lag) môže súvisieť dysbiózou. V spojitosti s touto témou bol uverejnený článok D. Michaela J. Breusa v Huffington Poste, v ktorom sa zaoberá tým, že črevná flóra ovplyvňuje prostredníctvom spánku našu náladu, pocity, ale má vplyv aj na hormóny regulujúce cyklus spánok - bdelosť, resp. aj na našu schopnosť znášania bolesti. Narušená črevná flóra môže byť spojená s depresiou, úzkosťou a poruchami spánku, ale je pravdou aj to, že činnosť mozgu ovplyvňuje stav črevnej flóry. Takže spánok a črevná flóra navzájom pôsobia na seba, to znamená, že tráviaci trakt a neurochemická činnosť mozgu sú úzko spojené.

Probiotiká ovplyvňujú spánok

V súvislosti s prepojením čreva-mozgu a spánku hovorca Medzinárodného Združenia Probiotikov povedal, že je veľmi zaujímavou otázkou, ako ovplyvňujú probiotiká spánok. “ Niekoľko vykonaných výskumov sa sústredilo na spojitosť medzi stresom a stavom čriev. Je zrejmé, že pokiaľ probiotiká zmierňujú stres, alebo úzkosť, a aj problémy tráviaceho traktu, môže to mať vplyv aj na spánok. Je dosť možné, že probiotiká za určitých okolností môžu upraviť kvalitu spánku, ale táto oblasť si ešte vyžaduje ďalšie výskumy.”

Výsledky doteraz vykonaných výskumov naznačujú, že je spojitosť medzi kvalitou spánku, zložením črevnej flóry a kognitívnou flexibilitou v prípade starších, zdravých osôb, to znamená, že odstránenie nedostatku probiotických baktérií môže byť alternatívnym riešením, namiesto medikamentóznej liečby.

 

Súvisiace články

oblak štítkov

Komunita

NOVINKY Z BLOGU

phone

Tipy pre zdravie priamo do Vášho e-mailu: pre uvedomelejší a zdravší životný štýl sa prihláste na odber noviniek z blogu