head

Predchádzanie leukémii v detskom veku

Posilnenie imunitného systému môže pomôcť pri predchádzaní leukémii.
Suren Báhidszká Suren Báhidszká
žurnalistka, poradkyňa zdravia
Téma: Zaujímavosti

Podľa renomovaného britského vedca život bez mikróbov - sterilný život - môže spôsobovať leukémiu. u detí. Pokiaľ je to naozaj pravda, v tom prípade je posilnením imunitného systému možné aj predchádzanie leukémii.

Akútna lymfoblastická leukémia sa dotýka jedného dieťaťa z 2 000. Mel Greaves, spolupracovník Inštitútu pre výskum rakoviny, pre podloženie svojho tvrdenia, že posilnením imunitného systému je možné predchádzanie leukémii, zozbieral výskumné dôkazy za posledných 30 rokov.

Čo spôsobuje leukémiu u detí?

Tento typ leukémie sa vyskytuje častejšie v rozvinutých, bohatých krajinách, čo nám napovedá, že náš moderný život môže byť jej dôvodom. Objavili sa aj také tvrdenia, ktoré dali do súvisu elektronické vedenia, elektromagnetické vlny a chemické látky s rakovinou, avšak toto spochybnili v štúdii pod názvom Nature Reviews Cancer.

Profesor Greaves - ktorý spolupracoval s vedcami - tvrdí, že ochorenie má tri štádia.

  • Prvé štádium je navonok nezastaviteľná mutácia, ktorá prebieha v maternici.
  • Druhé štádium je, že dieťa v prvom období svojho života nie je vystavené takým mikróbom, ktoré pripravia jeho imunitný systém na správnu reakciu proti vonkajším ohrozujúcim vplyvom.
  • Slabá, alebo znížená činnosť imunitného systému spôsobuje leukémiu.

Toto nie je výsledkom jednej štúdie, ale sumarizácia takých výskumov, ktoré skúmali dôvody prepuknutia leukémie.
Profesor Greaves sa vyjadril: - Výskumy nám napovedajú, že akútna lymfoblastická leukémia má jednoznačne
biologický dôvod, a prejavuje sa u takých detí - náchylných na infekciu - ktoré nemajú dostatočne vyvinutý imunitný systém.
Svoje tvrdenia podložil nasledovnými dôkazmi:

  • V čase prepuknutia prasacej chrípky v Miláne, diagnostikovali leukémiu u 6 detí.U detí, ktoré navštevovali predškolské zariadenia, alebo u ich starších súrodencov, ktorí ich nakazili nejakým ochorením, je výskyt leukémie oveľa nižší.
  • Kojenie - ktoré napomáha rozmnožovaniu prospešných baktérií v čreve - môže ochrániť pred leukémiou.
  • Leukémia sa vyskytuje v nižšej miere u tých detí, ktoré sa narodili prirodzeným spôsobom - vaginálnou cestou, ako u tých, ktoré sa narodili v sterilnom prostredí cisárskym rezom.
  • Tie zvieratá, ktoré konzumujú výživu dokonale zbavenú mikroorganizmov, častejšie ochorejú na leukémiu.

Konklúzia

Táto štúdia nie je vonkoncom o tom, že na vine sú rodičia. Skôr poukazuje na to, ako doplácame na napredovanie a rozvoj lekárskej vedy. Styk s prospešnými baktériami nie je tak jednoduchý, nestačí len “stretnutie” so špinou.

Podľa profesora Greavesa je záver ten, že vo väčšine prípadov detskej leukémii je možné jej predísť. Podľa neho jeden - pre deti vhodný kokteil z bezpečných baktérií, napríklad jogurtový nápoj - zabezpečí posilnenie imunitného systému. Na základe tohto tvrdenia zároveň ešte prebiehajú ďalšie výskumy.

Dr. Alasdair Rankin, výskumný riaditeľ dobročinného inštitútu Bloodwise:
“Rodičov podporujeme v tom, aby sa neobávali kvôli tejto štúdii. Vytvorenie silného imunitného systému v rannom veku dieťaťa znižuje riziko leukémie, avšak zatiaľ nie je nič, čo by sa dalo urobiť pre úplné a konečné predchádzanie detskej leukémii.”

Táto štúdia je obrovským krokom v lekárskej vede. Do dnešného dňa sa mikróby považovali za škodlivé, avšak predsa len sa preukázalo, že zohrávajú dôležitú úlohu z pohľadu nášho zdravia a pohody. Môžu byť inovátormi pri pochopení takých ochorení, ako sú alergia, depresia, Parkinsonova choroba a teraz aj leukémia.

Prof Charles Swanton, hlavný klinik Cancer Research, povedal: “Leukémia u detí je zriedkavá, momentálne nie je známe, či lekári, alebo rodičia môžu niečo robiť, aby jej zabránili. Každého rodiča, ktorého dieťa postihla, alebo prekonalo leukémiu, by som rád ubezpečil, že nie je nič, o čom by sme vedeli, že by dokázalo zabrániť leukémii.”    

 

Zdroj:
http://www.bbc.com/news/health-44199844

Súvisiace články

oblak štítkov

Komunita

NOVINKY Z BLOGU

phone

Tipy pre zdravie priamo do Vášho e-mailu: pre uvedomelejší a zdravší životný štýl sa prihláste na odber noviniek z blogu